استفاده از گرنت های پژوهشی سازمان های وابسته به دولت جهت اجرای طرحهای پژوهشی

استفاده از گرنت های پژوهشی سازمان های وابسته به دولت جهت اجرای طرحهای پژوهشی

سامانه ساتع ارائه دهنده اولویت های پژوهشی کلیه سازمانهای وابسته به دولت از محل بودجه پژوهشی موسسات در مقاطع سه ماهه می باشد.

به اطلاع کلیه پژوهشگران واعضای محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/4/97 ، و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 97 ، شركت ها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست ، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد(40%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه¬ماهه به ميزان بيست و پنج درصد(25%)، به حساب خاصي نزد خزانه¬داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)هاي كاربردي، عناوين پايان¬نامه¬هاي تحصيلات تكميلي، طرح(پروژه)هاي پسادكتري و طرح(پروژه)هاي تحقيقاتي دانش¬آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. محققان میتوانند ابتدا با مراجعه به آدرس سایت ساتع ( http://sate.atf.gov.ir/) فهرست شرکت ها ، موسسات ، صندوق ها و بانکهایی که مشمول قانون فوق میباشند ، به همراه اعتبار سه ماهه هر کدام در سال 98 را مشاهده نمایند . در انتهای صفحه اصلی ، عنوان " فهرست طرح ها " وجود دارد که با کلیک بر روی آن فهرست اولویت های اعلام شده در هر سه ماه جهت انتخاب پژوهشگران مشاهده میشود . محققان میتوانند قبل از ثبت پروپوزال پیشنهادی خود در بخش ثبت نام ( بالای صفحه ساتع ) ، با شرکت یا موسسه مورد نظر مذاکره نموده و توافق قبلی را در خصوص پروژه پیشنهادی به دست آورند و سپس اقدام به ثبت پروپوزال در سامانه بنمایند . جهت تماس با شرکت یا موسسات مورد نظر شماره تماس موسسه ای که در حین ثبت نام انتخاب میشود در صفحه مجری ظاهر خواهد شد و مجریان میتوانند از آن شماره جهت تماس با نماینده شرکت استفاده کنند . مراحل ثبت نام در سامانه ساتع در http://sate.atf.gov.ir/Static/Document/Sate_Help_Mojri.pdf موجود است که باید بصورت کامل مورد مطالعه قرار بگیرد . پس از مطالعه راهنما ، لطفا برای ثبت نام اینجا https://mapfalogin.msrt.ir/Account/Register را کلیک نمایید . فلوچارت پذیرش پروپوزال ها و تایید آنها در http://sate.atf.gov.ir/static/FlowChart.pdf چارت قابل مشاهده است . پس از ثبت نام به عنوان مجری دانشگاه ، وضعیت مجریان باید از سوی دانشگاه به حالت فعال در آید در این خصوص ، مجریان محترم باید با مدیریت امور پژوهش دانشگاه شماره تلفن 81633644 تماس حاصل نمایند .
کلمات کلیدی