عناوین پایان نامه های تحقیقاتی مقاطع تحصیلات تکمیلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

عناوین پایان نامه های تحقیقاتی مقاطع تحصیلات تکمیلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

فهرست عنوان اولویت های پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مصوب شورای تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال 98

در تاریخ 98/4/18 فهرست 142 عنوان اولویت های پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترا مصوب شورای تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال 98 ، به دانشگاه ارسال شده است . محققان محترم میتوانند با مراجعه به فهرست مذکور در لینک ارائه شده ، عناوین پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی را انتخاب و با حمایت آن دبیرخانه اجرا نمایند . http://dchq.ir/images/motalehat/1398/olaveyatha9801.docx.pdf
کلمات کلیدی