کمیته اخلاق در پژوهش

رعايت اصول اخلاقي در فرايند تحقيق و پژوهش اعم از انگيزه، ‌نحوه و نتيجه پژوهش را اخلاق پژوهشي گويند.

اخلاق در پژوهش  شاخه اي از اخلاق حرفه اي است كه به تبيين اصول و ارزش هاي اخلاقي در حوزه تحقيق و پژوهش مي پردازد.

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات شده است.

لذا كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي تهران با هدف حفاظت از حرمت، حقوق، سلامت و ايمني حاميان، پژوهشگران، مجريان و شركت كنندگان در پژوهش و رعايت عدالت در توزيع منافع و ضررهاي ناشي از پژوهش تشكيل شده است.

شايان  ذكر است براي دريافت هر گونه حمايت  در انجام پژوهش از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخذ مصوبه كميته اخلاق در پژوهش الزامي است و ضروري است  پژوهشگران محترم پس از دريافت رضايت آگاهانه  از افراد مورد پژوهش، نماينده و يا سرپرست قانوني ايشان، آنها را وارد مطالعه نمايند.