آرشیو اخبار آرشیو ...

 


فراخوان دکتری پژوهشی
فراخوان دکتری پژوهشی
 ١٣٩٦/٠٥/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقویم مصاحبه دکتری پژوهشی
تقویم مصاحبه دکتری پژوهشی
 ١٣٩٦/٠٣/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمون دکتری پژوهشی
آزمون دکتری پژوهشی
 ١٣٩٥/١١/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نتایج ارزشیابی سال 94
نتایج ارزشیابی عملکرد پژوهشی مراکز تحقیقاتی اعلام شد.
 ١٣٩٥/١١/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
لینک
لینک دسترسی به نرم افزار ارزشیابی اعضای هیأت علمی
 ١٣٩٥/١٠/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>