اولویت های تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1399 اعلام شد. دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی میتوانند پایان نامه های خود را با استفاده از عناوین اعلام شده در فهرست اولویت های پژوهشی این ستاد اخذ کرده و از حمایت مالی آن برخوردار شوند