سمینار آشنایی با فرصت های مطالعاتی و پژوهشی در کشور آلمان

سمینار آشنایی با فرصت های مطالعاتی و پژوهشی در کشور آلمان

سمینار آشنایی با فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی در کشور آلمان در روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 از ساعت 13 - 15 در تالار رازی برگزار خواهد شد.

سمینار آشنایی با فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی در کشور آلمان و بورسیه‌های دآآد و الکساندر فون هامبولت (& DAAD Alexander von Humboldt ) با حضور نمایندگان این مؤسسات در ایران، در روز چهارشنبه مورخ 01/08/98 از ساعت 13 لغایت 15 در تالار رازی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد. این سمینار به منظور بهره‌برداری اعضای هیات علمی و دانشجویان از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی موجود در آلمان و تقویت همکاری‌های بین‌دانشگاهی ایران و آلمان برنامه‌ریزی شده ‌است. رئوس مطالبی که در سمینار ارائه خواهد شد به طور کلی عبارتند از: معرفی موسسات آلمانی مورد اشاره فوق، نظام آموزش عالی و پژوهشی آلمان، شرایط تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی آلمان، بورسیه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و برنامه‌های حمایتی از طرح‌های همکاری بین دانشگاهی.

کلمات کلیدی